ca

CONSULTORIA

CIBERNÈTICA

consultoria

CIBERNÈTICA

Augmenta la teva preparació per a incidents amb els nostres serveis integrals de consultoria cibernètica. Des de plans de resposta a incidents a mida fins a llibres de jocs de ransomware i tallers de sensibilització, potenciem la vostra postura de seguretat amb experiència real i estratègies proactives.

Orientació estratègica per a l'èxit de la ciberseguretat

En el nostre servei de Consultoria Cibernètica, proporcionem orientació estratègica i assessorament expert per ajudar les organitzacions a navegar en el complex panorama de la ciberseguretat. Els nostres experimentats consultors ofereixen solucions a mida per abordar els vostres reptes únics, capacitant-vos per millorar la vostra postura de seguretat i assolir els vostres objectius de ciberseguretat.

01.

Consultoria Cibernètica

Consultoria Cibernètica

Servei de seguretat ofensiva proactiu dirigit a identificar i reforçar potencials vulnerabilitats, assegurant que els seus sistemes siguin resilients contra amenaces cibernètiques reals.

02.

Sensibilització

Sensibilització

Potencieu la vostra força de treball amb una formació dirigida per fomentar la vigilància de la ciberseguretat. Els nostres programes proporcionen als usuaris, executius i equips tècnics coneixements i habilitats per identificar i prevenir amenaces de seguretat eficaçment.

03.

Tallers i Formació

Tallers i Formació

Eleva l'expertesa del teu equip en ciberseguretat amb tallers i formacions especialitzades. Els nostres programes inclouen tallers de nivell C per a coneixements estratègics, tallers tècnics per a habilitats de desplegament i gestió, i exercicis de taula per a una formació pràctica basada en escenaris.

Avantatges del nostre servei de consultoria cibernètica

El nostre Servei de Consultoria Cibernètica ofereix orientació estratègica i assessorament expert per ajudar les organitzacions a navegar eficaçment per les complexitats de la ciberseguretat. Aprofitant l'experiència dels nostres consultors experimentats, podeu desenvolupar estratègies integrals de ciberseguretat, preparar-vos per a incidents cibernètics, crear polítiques de seguretat sòlides, mitigar riscos, garantir el compliment i educar la vostra plantilla sobre les millors pràctiques de ciberseguretat. Amb les nostres solucions a mida, podeu millorar la vostra postura de seguretat, mitigar els riscos de ciberseguretat i assolir els vostres objectius de ciberseguretat de manera eficaç.

01.

Consultoria Cibernètica

01.

Avaluació de la preparació per incidents

Avaluar i millorar la preparació de la vostra organització per respondre a incidents cibernètics mitjançant una avaluació integral del vostre model de maduresa de resposta a incidents. Alineeu els vostres protocols amb estàndards líders del sector per garantir una resposta efectiva a les incidències.

02.

Garantia de Compliment

Verifiqueu la robustesa de les vostres mesures de ciberseguretat i assegureu-vos el compliment de marcs crítics com NIST, CIS i ISO. Això minimitza el risc i salvaguarda la integritat de les seves dades contra amenaces potencials.

03.

Planificació de resposta a incidències

Desenvolupar i perfeccionar estratègies integrals per respondre de forma ràpida i eficaç als incidents cibernètics. En esbossar protocols i procediments clars, podeu mitigar l'impacte i minimitzar les interrupcions a les vostres operacions.

04.

Desenvolupament de Playbook

Crear plans d'acció detallats adaptats a les amenaces cibernètiques específiques, oferint orientació pas a pas per a una resposta ràpida i decisiva. Aquests llibres de reproducció agilitzen els esforços de resposta a les incidències i garanteixen la coherència en el maneig d'incidents de seguretat.

02.

Sensibilització

01.

Consciència de l'usuari

Eduqueu i capaciteu la vostra força de treball per identificar i prevenir amenaces de seguretat, fomentant una cultura de vigilància i presa de decisions informades.

02.

Sensibilització de nivell C

Proporcioneu informació estratègica sobre els riscos de ciberseguretat per al vostre equip executiu, permetent la presa de decisions informades i una gestió proactiva de riscos a nivell de lideratge.

03.

Consciència tecnològica

Millora l'expertesa dels teus professionals de TI en tàctiques d'avantguarda de ciberdefensa, assegurant que estiguin ben preparats per contrarestar les amenaces avançades en el panorama de ciberseguretat en constant evolució.

03.

Tallers i Formació

01.

Tallers de nivell C

Tallers a mida dissenyats per alinear els alts executius amb els últims protocols de ciberseguretat, reforçant la capacitat del lideratge per governar a través de la lent de la gestió informada de riscos cibernètics.

02.

Taller d'equips tecnològics

Sessions especialitzades que potencien les habilitats del seu personal tècnic, amplificant la seva capacitat de desplegar i gestionar mesures sofisticades de ciberseguretat de manera eficaç.

03.

Exercicis cibernètics de taula

Simulacions interactives que posen a prova i refinen la resposta de la teva organització davant hipotètics incidents cibernètics, garantint la preparació mitjançant una formació pràctica basada en escenaris.

04.

Entrenaments DFIR, caça d'amenaces i resposta a incidents

Programes de formació integrals que construeixen la competència en forense digital, caça proactiva d'amenaces i resposta a incidents, preparant el vostre equip per als reptes de ciberseguretat del món real.
POSA'T EN CONTACTE